MECHANICZNE ODDZIELANIE OKRYWY OD PODŁOŻA PRZY LIKWIDACJI UPRAWY

Koncentracja produkcji pieczarek rodzi szereg nowych problemów. Jednym z nich jest konieczność utylizacji coraz większych ilości zużytego podłoża.  Należy pamiętać, że okrywa i samo podłoże to dwa różne produkty pod względem ich wprowadzania do środowiska. Tylko wykorzystane podłoże jest odpadem w świetle uregulowań prawnych odnoszących się do ochrony środowiska i wymaga utylizacji. Natomiast nie jest nim okrywa mimo, że zawiera resztki grzybni i po oddzieleniu od podłoża nie jest odpadem.

Samo podłoże może być utylizowane na dwa sposoby. Pierwszy to wykorzystanie rolnicze a drugi to spalanie wraz z węglem. Spalanie  traktowane jest wówczas jako odnawialne źródło energii – biomasa.  Przy wykorzystaniu rolniczym, nie ma w zasadzie problemu z jednoczesnym wprowadzaniem do gleby obydwu składników (okrywa i podłoże), chociaż wartość nawozowa obu jest mniejsza niż wprowadzanie samego podłoża, szczególnie przy nawożeniu pogłównym łąk i zbóż. Natomiast w przypadku spalania, część okrywy powinna być odliczana od ilości użytej biomasy.

Oddzielenie okrywy od zużytego podłoża może mieć także znaczenie w przypadku innego traktowania opłatami odpadów i surowców naturalnych.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, holenderska firma Mush Comb produkuje separator okryw od podłoża dla pieczarkarni wyposażonych w półki, w których zmechanizowany jest rozładunek hal ze zużytego podłoża po zakończonej uprawie.