O Firmie

Afirma Sp. z o.o. działa na rynku od 9 lat. Specjalizujemy się w produkcji okrywy do intensywnej produkcji pieczarki. Okrywę produkujemy przez cały rok, według własnej, oryginalnej receptury.

  • Do produkcji okrywy wykorzystujemy wyselekcjonowane torfy niskie, także z własnej kopalni, torfy wysokie o krótkich i długich włóknach oraz wapno defekacyjne. Złoża eksploatowane są na podstawie koncesji wydanej przez Wojewodę Wielkopolski i Marszałka Wielkopolski
  • Skład torfów i stosowana przez nas obróbka zapewniają wymagany odczyn okrywy, a także jej trwałą strukturę, wysoką pojemność wodną oraz przewiewność.
  • Okrywę poddajemy dezynfekcji w celu usunięcia potencjalnych źródeł infekcji.
  • Technologia przetwarzania torfu jest nadzorowana i monitorowana przez doświadczonego specjalistę.
  • Każdą wyprodukowaną partię znakujemy osobnym numerem ewidencyjnym.

 

Kierownik Działu Handlowego Michał Kaczmarek
tel. +48 789 124 397

Przedstawiciel handlowy:
Tomasz Matuszczak
tel. +48 693 361 203